Animation – Rådet for Sikker Trafik

Rådet for Sikker Trafik henvendte sig med ønsket om at lave en kort animation med det fokus, at huske folk på at tænde for baglygterne, når de kørte i dårligt sigte. Den skulle køre sideløbende med et radiospot i lokalradioer rundt om i landet.

Opgaven lå nogenlunde lige for højrebenet, og sammen fik vi lavet understående lille video, primært henvendt til de sociale medier.

 

https://www.youtube.com/watch?v=YkUmA9jzXy8

 

Evaluering:

Og efterfølgende viste tilbagemeldingen på kampagnen sig at være rigtig god, som man kan se i den nedenstående evaluering:

Kampagnens to elementer blev evalueret via en spørgeskemaundersøgelse på web (1055 respondenter over 18 år). Undersøgelsen blev foretaget af Kantar Gallup fra 26/11 til 3/12 2019. Evalueringen viser at:
• Gennemsnitlig 35 % af målgruppen har bemærket kampagnen, enten i radioen og/eller på Facebook. Kendskabet er højst blandt personer over 60 år (47 %) og lavest blandt personer under 35 år. (19 %). Kendskabet er højere blandt bilister (37 %) end blandt ikke-bilister (19 %).
• 95 % af dem, der har bemærket kampagnen (dvs. har set/hørt den før), synes den er meget god/god. 5 % siger ved ikke. 0 % synes den er dårlig.
• 82 af dem, der ikke har bemærket kampagnen (dvs. ikke har set/hørt den før, de præsenteres for den i evalueringen), synes at den er god/meget god, 16 % siger ved ikke, 2 % synes den er dårlig.
• 41 % af respondenterne synes, at kampagnen er relevant for dem selv.
• 92 % synes, kampagnen er relevant for andre.
• 94 % af bilisterne er meget enige/enige i, at kampagnen giver god information om, hvornår baglygterne skal være tændt.
• 78 % af bilisterne er meget enige/enige i, at kampagnen giver god information om, hvordan man tænder baglygterne.
• 31 % af bilisterne er meget enige/enige i, at kampagnen har fået dem til at huske at tænde baglygterne på deres egen bil i lygtetændingstiden. 34 % siger, at det ikke er relevant for dem.

Så deeeeettt… 🙂

Se andre projekter jeg har lavet for Rådet her (en malebog) og her (en bunke animationer om at tage kørekort).

Oversigt

Informationsspot om at huske at tænde sine baglygter på sin bil.

Hvem

Rådet for Sikker Trafik

Hvad

Bistå hele produktionen af informationsvideoen: Koncept, design, karakterdesign, instruktion, animation, lyd og produktion.

Tags

Animation
Explainervideo
Instruktion
Koncept