Tegner – Middelfart Museum

Tegner – marsvinejagt i Lillebælt.

Fra 1596 og helt frem til 1892 havde købstaden Middelfart et kongeligt privilegeret marsvinelaug med 30 mænd og ti både, der drev marsvinejagt på samme måde, som man på Færøerne fanger grindehvaler. Det var det eneste marsvinelaug af sin art i Nordeuropa, og der blev afholdt jagt på marsvin i farvandene omkring Middelfart hvert år i de iskolde vintermåneder fra Mortensdag til Kyndelmisse, hvor marsvinet var fedest.

Den første skriftlige beretning om marsvinefangst er fra så tidligt som 1357.

I et ønske om at inddrage den historie i den permanente udstilling på Middelfart Museum, blev jeg spurgt om jeg have lyst til at være tegner på udstillingens plancher. Og det ville jeg naturligvis gerne. Illustrationerne til de udstillede plancher er – som resten af udstillingen – primært henvendt til børn og unge.

marsvin smakkejolle skræntskov plancher tegner

Smakkejollen var uundværlig for jægerne, og en særegen jolle for Lillebælt, havet omkring Ærø og Østersøen. Den nordlige del af Lillebælt fungerer som en naturlig flaskehals for marsvineflokkene, der kommer sydfra. Laugets både spærrede for dyrene, så de blev drevet ind i Gamborg Fjord ved Svinø (opkaldt efter marsvinene), hvor de fik halsen skåret over af andre fiskere.Hvaler størrelseforhold planche illustration skræntskov

Størrelsesforholdet mellem en blåhval, en spækhugger et marsvin og et menneske. Marsvinet er således den mindste hval vi har.marsvinejæger-plancher-tegner-skraentskov

 

Læs mere om disse illustrationer på bloggen her.

Middelfart Museums hjemmeside kan besøges her, og hvis du gerne vil vide mere om marsvinejagten, har Berlingske Tidende en meget fin artikel her.

Oversigt

Illustrationer til udstilling om Marsvin og jagten på dem.

Hvem

Middelfart Museum

Hvad

Illustration tusch og papir, efterbehandling photoshop.

Tags

Illustration
Koncept